Cas A. Estètica dental

Agenesi d’incisives laterals I

El problema

L’agenesi dental consisteix en l’absència de formació d’una o més dents, que ocasiona un problema funcional (engranatge inadequat de les dents veïnes i inferiors) i estètic (per la falta de dents i l’aparició d’espais).

Detalls del tractament

Amb l’ajuda d’ortodòncia, les dents canines es mouen fins que ocupen la posició de les incisives laterals absents. Amb aquest desplaçament, aconseguim tancar els espais entre les dents. A més, com que les dents canines són més amples, voluminoses i esmolades que les incisives laterals, en reduïm la mida. Finalment, apliquem facetes de porcellana. Aquest tractament s’ha realitzat amb la col·laboració de l’ortodontista Dr. Fernando de la Iglesia.

La solució

Hem aconseguit harmonitzar el somriure tancant els espais entre les dents i camuflant l’absència de les dents incisives laterals. Les facetes de porcellana ens garanteixen un resultat molt natural.

Cas B.1. Estètica dental

Dent fosca I

El problema

Ens enfrontem a l’enfosquiment d’una dent que ha rebut un impacte. Un cop en una dent, encara que sigui imperceptible a primera vista, pot causar danys irreversibles. Després d’un traumatisme dental, una de les manifestacions més comunes és el canvi de color de la dent, que comença a enfosquir-se perquè el paquet vasculonerviós de la dent (popularment conegut com el nervi) ha quedat afectat.

Detalls del tractament

Després del tractament de conductes o endodòncia, passem a l’emblanquiment intern de la dent no vital. L’emblanquiment consisteix en l’aplicació de diverses cures del producte emblanquidor a la dent afectada, amb una periodicitat setmanal. Per a aquest cas concret, van caldre tres cures. És un procés senzill i molt efectiu.

La solució

Recuperem l’aspecte i el color de la dent desvitalitzada mitjançant una tècnica senzilla i molt conservadora.

Cas B.2. Estètica dental

Dent fosca II

El problema

Com hem vist en el cas anterior, un cop en una dent pot causar-ne l’enfosquiment progressiu, perquè el conducte del nervi ha quedat afectat.

Detalls del tractament

El tractament previ del conducte de la dent, del qual s’ocupa l’especialista en endodòncia, és imprescindible. Un cop tractat el conducte, comencem l’emblanquiment intern de la dent no vital. Per acabar, aquest cas requereix també la confecció d’una faceta de porcellana per aconseguir eliminar definitivament el color fosc de la dent.

La solució

Aquest cas ens permet mostrar la solució que apliquem quan l’efecte de l’emblanquiment intern és limitat.

Cas C. Estètica dental

Dents grogues

El problema

En aquest cas, el to groguenc de les dents impedeix que llueixin amb bellesa.

Detalls del tractament

L’emblanquiment dental és un dels tractaments estètics més sol·licitats. Consisteix a aclarir el color de les dents. Està indicat tant per rebaixar el to original de les dents, com per emblanquir-les quan s’han enfosquit o pigmentat.

Es duu a terme aplicant peròxids per a ús odontològic, que alliberen oxigen i fan que s’aclareixi l’estructura de la dent des de l’interior (dentina). El procediment és segur i no fa malbé ni desgasta l’esmalt dental. Es pot fer amb diferents tècniques, i poden recomanar-se una o diverses sessions amb aplicacions a la clínica, a casa, o a tots dos llocs. Després de la primera sessió, els resultats ja són visibles.

La solució

Amb l’emblanquiment dental hem aconseguit aclarir el to de les dents, millorar-ne l’aparença i accentuar-ne la bellesa.

Cas D.1. Estètica dental

Tinció dental per tetraciclines, grau III (moderat)

El problema

La tetraciclina és un antibiòtic que, fins fa pocs anys, s’administrava tant a nens com a adults. Amb el temps, es va descobrir que un dels efectes que produïa era una tinció permanent a les dents en el seu estat de formació, abans d’aparèixer a la boca. És un problema fàcil de reconèixer, per les taques horitzontals de color marró o gris que es veuen a totes les dents.

Detalls del tractamento

Les taques causades per les tetraciclines són molt difícils d’eliminar mitjançant sistemes d’emblanquiment dental. El millor tractament per aconseguir-ho són les facetes de porcellana. Les fotografies mostren l’abans i el després d’aquest treball de laminat ceràmic totalment personalitzat i artesanal.

La solució

En només quatre visites vam renovar del tot el somriure d’aquesta pacient: el color, la forma i la textura de les dents. Vam aconseguir un somriure sa i natural, eliminant el to enfosquit de les dents que tant l’acomplexava.

Cas D.2. Estètica dental

Tinció dental per tetraciclines, grau IV (greu)

El problema

Com en el cas anterior, l’enfosquiment de les dents està relacionat amb la ingesta de tetraciclines en l’edat de formació de les dents, però aquí l’enfosquiment és molt més accentuat.

Detalls del tractament

Ja hem vist que les taques causades per la tetraciclina són molt difícils d’eliminar mitjançant sistemes d’emblanquiment dental. Per aquest motiu, s’aplica un tractament amb facetes que, a més, requereix materials ceràmics més opacs per emmascarar aquesta coloració tan fosca de les dents de la pacient.

La solució

Renovem completament el color del somriure de la pacient amb un tractament que abasta els dos arcs dentals.

Cas E. Estètica dental

Dent trencada

El problema

Les visites de pacients que han patit algun tipus de traumatisme a les dents són molt habituals a les urgències de les consultes odontològiques. La fractura d’una dent incisiva comporta una afectació estètica important.

Detalls del tractament

Es duu a terme una reconstrucció estètica de la dent fracturada amb l’aplicació d’un material dental anomenat compòsit (resina composta). Es tracta d’un dels materials que avui dia es fan servir més en odontologia, tant per a reconstruccions estètiques anteriors, com per a empastaments o obturacions de les dents posteriors. Per a les dents anteriors, hi ha compòsits més estètics que ens permeten recrear l’efecte translúcid de les dents i les seves caracteritzacions a les vores incisives, diferents en cada pacient.

La solució

En una sola visita, el cas es resol satisfactòriament i el pacient recupera la seva imatge. S’obté el màxim mimetisme amb la dent fracturada i amb la dent contralateral.

Cas F. Estètica dental

Dents amb un desgast lleu

El problema

Aquest pacient presenta dents amb cert desgast i també una extensa restauració antiga a la incisiva central dreta, que se li va practicar arran d’una fractura traumàtica prèvia.

Detalls del tractament

Es duen a terme diverses reconstruccions estètiques per solucionar el desgast incisiu de les dents i també es restaura la faceta de la incisiva central dreta amb compòsits estètics.

La solució

El pacient recupera l’estètica de les dents, pel que fa a color i forma, de quan era jove.

Cas G. Estètica dental

Dents desgastades i bruxisme

El problema

El bruxisme consisteix a tancar les dents amb força o carrisquejar, normalment de forma involuntària i durant les hores de son. El fet que les persones amb bruxisme generalment facin força amb les dents superiors i inferiors, i que a més les moguin de davant cap enrere o d’enrere cap endavant, els pot arribar a causar un gran desgast a les dents. En aquest cas, el desgast és superior al 50% en l’esmalt i la dentina.

Detalls del tractament

Es fa una rehabilitació de tota la boca mitjançant incrustacions a les dents posteriors i facetes a les dents anteriors (tècniques additives adhesives), preservant l’estructura dental romanent. S’aconsegueix restaurar la mida original de les dents desgastades de la manera més conservadora, i s’evita el procediment de posar fundes a les dents o corones, que sempre comporta haver de tallar-les i reduir-ne la mida (tècniques sostractives).

La solució

Les dents desgastades recuperen la mida original mitjançant un procediment ultraconservador, i contribueixen a rejovenir el somriure del pacient. Finalment, se li recomana que faci servir un protector dental o fèrula confeccionada a mida per evitar que durant les hores de son el bruxisme torni a desgastar-li les dents.

Cas H. Estètica dental

Dents translúcides i fràgils

El problema

El pacient té unes dents translúcides i fràgils a causa de l’erosió àcida a la cara interna de les dents, deguda a un problema de reflux gàstric. El reflux gàstric pot arribar a erosionar les dents desgastant-ne l’esmalt i, fins i tot, la dentina. Això passa perquè la boca i els àcids procedents de l’estómac tenen un pH diferent.

Detalls del tractament

Es procedeix a restaurar les dents per la part interna o palatina, reforçant-les per evitar-ne el deteriorament progressiu. En aquest tractament, conegut també com a facetes palatines, solen col·locar-se facetes a les dues cares de la dent, la lingual (benefici estructural i biològic) i la vestibular (benefici estètic).

La solució

Aconseguim evitar la sensibilitat que produeix la dentina exposada i que es pugui fracturar per debilitament. A més, el resultat és espectacular des del punt de vista estètic.

Cas I. Estètica dental

Dents separades i lleument tortes

El problema

La separació entre dents o diastema no sempre suposa un problema estètic. Malgrat això, sí que és freqüent que faci tenir un aspecte més infantil, o bé que les dents no quedin gaire visibles en somriure. Aquesta pacient vol eliminar la separació entre les dents i també corregir-ne la lleu malposició.

Detalls del tractament

Com a alternativa a un tractament d’ortodòncia, en aquest cas es proposen quatre facetes de porcellana per a les quatre dents incisives superiors, que tenen una desalineació entre lleu i moderada. La mossegada i alineació de la pacient pel que fa a les dents posteriors és completament correcta i no requereix cap altre tractament.

La solució

Recuperem un somriure natural i estètic amb la col·locació d’un mínim nombre de facetes de porcellana, sense necessitat d’ortodòncia ni de cap altre procediment.

Cas J. Estètica dental

A la recerca del somriure perfecte

El problema

La pacient vol millorar l’aspecte del seu somriure, amb l’objectiu d’aconseguir una boca de somni que l’ajudi en la seva carrera professional.

Detalls del tractament

Col·loquem facetes mínimament invasives, que es caracteritzen pel seu poc gruix (per això es coneixen com a lents de contacte). S’adhereixen a la superfície de l’esmalt dental sense que calgui preparar gaire la dent, tot just intervenir perquè la superfície de l’esmalt estigui lleugerament llisa quan hi col·loquem la faceta. Aquest tractament s’ha dut a terme en col·laboració amb l’ortodontista Dr. Oriol Quevedo.

La solució

Les facetes en lent de contacte passen totalment desapercebudes, perquè es mimetitzen amb l’esmalt natural de les dents adjacents; alhora, ofereixen un resultat enlluernador. El disseny i color de les facetes són totalment personalitzats, i, per tant, l’opinió del pacient és fonamental. L’èxit del tractament és absolut.

Cas K. Estètica dental

Facetes de porcellana Premium

El problema

Alguns pacients acudeixen a nosaltres després d’haver-se sotmès a tractaments dentals en altres consultes, uns tractaments que no han satisfet les seves expectatives o que no els fan sentir a gust perquè el resultat final es veu artificial. La pacient d’aquest cas, quan somriu, mostra sis facetes de porcellana d’aspecte mat, apagat i amb poca vida.

Detalls del tractament

El procediment consisteix a canviar les sis facetes superiors per unes de noves confeccionades amb porcellana de gran qualitat, que aconsegueixen una translucidesa i una brillantor equiparables a l’esmalt natural (ceràmica feldespàtica). El tractament s’ha dut a terme amb la col·laboració del mestre ceramista Miguel Ángel Cano.

La solució

No totes les facetes de porcellana són iguals. Els diferents tipus de ceràmiques i les mans del tècnic que les confecciona tenen un paper molt destacat per obtenir un resultat natural i alhora enlluernador. Al capdavall, no s’ha d’oblidar que aquest és un ofici molt artesanal que vol experiència, gran destresa manual i dots artístics.

Cas L. Estètica dental

Facetes de compòsit versus facetes de porcellana

El problema

Tots dos materials, el compòsit i la porcellana, tenen avantatges i inconvenients. Però, en aquest cas, es tracta de la substitució d’unes facetes de compòsit deteriorades per unes de ceràmica. El pacient volia no haver de fer les visites periòdiques necessàries per al poliment del material acrílic, i també solucionar l’enfosquiment i l’aparició d’unes taquetes que li havien sortit a les facetes amb el pas del temps.

Detalls del tractament

Les facetes de compòsit es van substituir per facetes de porcellana. A les dents posteriors que presentaven grans empastaments també s’hi van practicar incrustacions de porcellana, amb l’objectiu d’enfortir-les i evitar que es poguessin trencar.

La solució

En aquest cas, el canvi d’un material per un altre va suposar una millora qualitativa per al pacient: color, ajust, brillantor, naturalitat i garantia de durada. La porcellana és un material inert que no canvia de color, no es desgasta i no pateix alteracions a la superfície (polit, brillantor). Els amants del cafè o el te i també les persones que fumen haurien d’optar preferentment i directament per aquest material.

Volem agrair als pacients tractats per la Dra. Carolina Manresa la cessió desinteressada de les imatges publicades en aquest Abecedari Odontològic, que contribueixen a l’avenç de la docència i la pràctica clínica. Aquesta publicació es fa d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.