Cas P. Implants

Absència d’una dent anterior

El problema

La pèrdua d’una dent de la zona anterior pot deure’s a un traumatisme, al fracàs d’un tractament del nervi (endodòncia) o a la fractura de la corona i/o l’arrel. En aquest cas, la pacient presentava una infecció recurrent (fístula) després de diversos tractaments del nervi (reendodòncia) que impedia conservar la dent.

Detalls del tractament i solució

Després de l’extracció de la dent incisiva i la neteja de la zona infectada, es confecciona una dent provisional que se subjecta a les dents adjacents i que permet a la pacient portar una vida normal fins que la infecció quedi completament curada. A continuació, es col·loca un implant per a la reposició de l’arrel de la dent i, de nou, una dent provisional. Finalment, es confecciona una corona sense metall, estètica i definitiva, cargolada implantosuportada. A més, la pacient sol·licita canviar una antiga corona metal·loceràmica per una altra corona sense metall, estètica, a l’altra dent incisiva.

La solució que s’ofereix és la restitució de la dent perduda mitjançant una opció fixa, que és el que més s’assembla a una dent natural, sense que se’n vegin afectades les dents veïnes, com passa amb els ponts dentals.

Corona sense metall implantosuportada en #11

Cas Q. Implants

Absència de diverses dents en ambdós maxil·lars

El problema

La pacient va acudir a la consulta amb unes pròtesis de posar i treure que li irritaven les genives i li produïen llagues en diversos punts de la boca. Un problema afegit era la subjecció i la inestabilitat de les pròtesis en mastegar, encara que s’havien intentat ajustar i rebasar diverses vegades.

Detalls del tractament i solució

La fixació de totes les dents del maxil·lar i de les dents posteriors de la mandíbula mitjançant un nombre reduït d’implants millora dràsticament la masticació i evita l’aparició de llagues. Immediatament després de la col·locació dels implants, es proporciona a la pacient un joc de dents acríliques provisionals fixes que reverteix les molèsties que patia. Les dents definitives, ja sense presses, es fan amb el sistema de disseny i fabricació assistida per ordinador (CAD-CAM) en zirconi (metall blanc), material altament biocompatible amb les genives i que proporciona un aspecte molt natural.

Pròtesi maxil·lar sobre 6 impl. arc complet.
Ponts mandíbula posterior sobre 3 impl.

Cas R. Implants

Atròfia maxil·lar severa i periodontitis avançada

El problema

En aquest cas, el pacient pateix una periodontitis avançada amb un increment progressiu de la mobilitat de les dents superiors, que tenen molt poc os maxil·lar de suport en el qual subjectar-se.

Detalls del tractament i solució

El tractament es duu a terme en una única sessió, i consisteix en l’extracció de les dents desnonades, la col·locació de quatre implants zigomàtics i la restitució de totes les dents del maxil·lar superior amb pròtesi provisional fixa sense paladar, en 24h. La pròtesi final (dissenyada i fabricada amb el sistema CAD-CAM) es personalitza i fixa definitivament al cap de tres mesos de la intervenció. Els implants zigomàtics són la solució més ràpida per a pacients amb atròfia severa de l’os maxil·lar. El pacient recupera la funció i l’estètica de forma immediata. El tractament s’ha fet amb la col·laboració del cirurgià Dr. Carlos Aparicio.

Pròtesi híbrida maxil·lar sobre 4 impl. zigomàtics.

Cas S. Implants

Absència de diverses dents i somriure invertit

El problema

La pèrdua i absència prolongada de les dents superiors genera una erupció compensatòria de les dents de l’arc inferior, que produeix una falta de congruència entre el maxil·lar i la mandíbula. Els plans de la mossegada i la disposició de les dents en somriure s’inverteixen i donen una aparença de boca seriosa o enfadada.

Detalls del tractament i solució

Per a la reposició de totes les dents de l’arc superior, es va optar per col·locar vuit implants, que ofereixen l’avantatge de poder reposar les dents per trams curts o ponts, sempre més lleuger que tota una estructura d’arc complet o d’una sola peça. Per a la reposició de les quatre dents incisives inferiors, es va decidir confeccionar un pont metal·loceràmic (tecnologia CAD-CAM) sobre dos implants. El disseny de les dents va preveure un pla correcte de mossegada i del somriure del pacient.

Ponts de metall i porcellana sobre 2 impl.
per segments.

Cas T. Implants

Càries i dents no restaurables

El problema

Certs medicaments afavoreixen la sequedat bucal, que predisposa a l’aparició de càries extenses (càries rampants) que afecten la corona i l’arrel de les dents. En casos avançats, les dents no es poden restaurar i se’n proposa l’extracció.

Detalls del tractament i solució

La reposició de les dents d’aquesta pacient d’edat avançada resulta una solució a mig camí entre la dentadura clàssica (removible) i les pròtesis híbrides sobre implants (acríliques fixes). És el que es coneix com a sobredentadura: les pròtesis s’estabilitzen amb l’ajuda d’uns ancoratges (attachements) o «clips». Amb un nombre mínim d’implants (generalment, dos a la mandíbula i quatre al maxil·lar), es facilita la subjecció de la dentadura i s’eviten inconvenients com ara les ferides o la irritació de les genives. Per a la higiene bucal, la pacient pot retirar-les i tornar-les a fixar ella mateixa.

Sobredentadures.
Sistema barra (mx) i ancoratges o attachements (mdb)

Volem agrair als pacients tractats per la Dra. Carolina Manresa la cessió desinteressada de les imatges publicades en aquest Abecedari Odontològic, que contribueixen a l’avenç de la docència i la pràctica clínica. Aquesta publicació es fa d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.