Cas U. Interdisciplinari
Periodòncia + estètica

Somriure gingival i corones antiestètiques

El problema

En aquest cas, coexisteixen un excés de geniva en somriure i unes fundes antigues confeccionades amb materials molt opacs, massa petites i quadrades.

Detalls del tractament

La primera part del tractament va consistir en un procediment d’allargament de corona amb la reposició de la geniva cap amunt, perquè es mostrés menys geniva en somriure (el procediment quirúrgic es descriu en el cas M). Les fundes de la pacient es van substituir per corones provisionals fins que les genives van estar completament curades. A continuació, es van tornar a canviar per les corones definitives, que dissenyaven una millor proporció de les dents en amplada i altura.

La solució

Les proporcions de les dents i la quantitat de geniva que es mostra són dos elements clau per aconseguir un somriure equilibrat i harmònic. La superioritat dels materials dentals actuals (corones sense metall) aconsegueix un resultat molt més natural.

Cas V. Interdisciplinari
Periodòncia + estètica

Somriure gingival i rehabilitació antiestètica

El problema

Aquest cas és molt semblant al cas anterior U, amb el problema afegit que l’excés de geniva que es mostra en somriure és molt asimètric entre el costat dret de la boca i l’esquerre. S’observa el mateix en la dentició de l’arc inferior, que generalment no es mostra en somriure. Això ens indica que també hi ha un desequilibri dels plans de la mossegada.

Detalls del tractament

A més de fer el procediment quirúrgic d’allargament de corona i de canviar les corones antigues per unes altres de més proporcionades, tant al maxil·lar com a la mandíbula, aquest cas va requerir una adequada distribució i compensació del pla de mossegada amb rehabilitació oral.

La solució

Les proporcions de les dents i la quantitat de geniva que es mostra en somriure són dos elements clau per aconseguir un somriure equilibrat i harmònic. Aquest cas també exigia una gran compensació i correcció dels plans de mossegada, que va comportar una millora funcional i estètica per a la pacient.

Cas W. Interdisciplinari
Periodòncia + implants + estètica

Seqüeles de la malaltia periodontal

El problema

Un cop tractada la malaltia periodontal o piorrea (fase de desinfecció), solen persistir problemes estètics com ara retracció de les genives, pèrdua d’os, arrels exposades i absències dentàries. Aquestes seqüeles són abordades en una fase posterior del tractament (fase quirúrgica i rehabilitadora), quan les genives estan sanes.

Detalls del tractament

A les dents anteriors es va fer un esforç per regularitzar la geniva i conferir-li un aspecte ondulat i natural mitjançant tècniques de microcirurgia periodontal: allargament coronari i empelts de geniva. Les noves dents, més elongades i esveltes, permeten ocultar les arrels de les dents descarnades, tan antiestètiques en el somriure. Les molars perdudes es van substituir amb l’ajuda d’implants i corones sobre implants.

La solució

En aquest cas, va ser necessària la integració de fins a tres especialitats per proporcionar una adequada masticació i un aspecte natural.

Cas X. Interdisciplinari
Ortodòncia + implants + estètica

Ullals inclosos en l’edat adulta

El problema

La no erupció de determinades dents a l’edat corresponent comporta que altres dents quedin relativament fora de lloc o que l’erupció de les dents veïnes es retardi. El tractament que s’acostuma a fer és portar els ullals a la posició correcta amb la combinació de cirurgia i ortodòncia. A l’edat adulta hi pot haver limitacions per moure els ullals de l’os del paladar amb ortodòncia, o bé perquè presenten una posició molt desfavorable, o bé per l’absència de lligament periodontal o anquilosi, que impedeix desplaçar-los.

Detalls del tractament

Un cop comprovat que és impossible moure els ullals, procedim a l’extracció de les dents incloses en el paladar, la col·locació d’implants dentals per reposar-los i la distribució d’espais amb ortodòncia i facetes de porcellana. Amb la combinació d’aquestes tècniques, aconseguim corregir i harmonitzar les dents petites i separades de l’arc superior. El tractament s’ha fet amb la col·laboració de l’ortodontista Dra. Dory Merino.

La solució

Un somriure recuperat, com sempre, des del punt de vista de la funció i l’estètica.

Cas Y. Interdisciplinari
Ortodòncia + estètica

Dents desgastades i somriure invertit

El problema

Una mossegada inadequada de les dents superiors respecte a les inferiors pot causar un desgast dental progressiu. Quan això afecta les dents anteriors, parlem d’una relació de les dents vora amb vora. En una mossegada sana (normoclusió), les dents superiors tanquen per davant de les dents inferiors, com la tapa d’una capsa. Aquest deteriorament dental es percep com unes dents curtes o el que es coneix tècnicament com un somriure invertit.

Detalls del tractament

En aquests casos, l’ortodòncia té un paper important per corregir aquesta relació inadequada entre els arcs dentals. La pacient va rebre un tractament d’ortodòncia amb bràquets metàl·lics als dos arcs durant dotze mesos. Posteriorment, es van restaurar les dents desgastades per tornar-les a la mida original, amb l’ajuda de facetes de porcellana.

La solució

La majoria de desgastos de les dents anteriors s’originen amb una posició i encaix inadequat de les dents del maxil·lar i la mandíbula. Un cop corregida la mossegada amb l’ajuda de l’ortodòncia (amb la tècnica que sigui), és possible restaurar les dents i rejovenir el somriure.

Cas Z. Interdisciplinari
Implants + estètica

Absència prolongada d’una dent

El problema

Generalment, si perdem una dent i transcorre bastant de temps fins a la seva reposició, es produeix una atròfia progressiva de l’os en el qual s’assentava l’antiga arrel, que confereix un aspecte enfonsat a la zona. La remodelació òssia pot implicar una limitació per a la col·locació d’implants dentals i, a més, un defecte estètic. A més, les absències dentals acostumen a anar acompanyades del desplaçament de les dents veïnes i de la dent antagonista cap al buit de l’extracció.

Detalls del tractament

En aquest cas, fa anys que la pacient té un pont dental o dent postissa que substitueix l’ullal superior dret absent. Li preocupa l’aspecte d’enfonsament d’aquesta zona i la falta de simetria de la boca, que li impedeixen somriure despreocupadament. Li proposem una correcció quirúrgica ambulatòria senzilla de regeneració d’os i empelt de geniva per millorar el volum de la zona i fer possible la col·locació d’un implant. L’alineació dental es duu a terme simultàniament mitjançant ortodòncia (tècnica d’ortodòncia lingual). Un cop acabada l’ortodòncia, fem un estudi digital del somriure i procedim a col·locar facetes de porcellana. Aquest tractament s’ha dut a terme en col·laboració amb l’ortodontista Dr. Joan Pau Marcó.

La solució

S’aconsegueix un aspecte totalment natural de la geniva i el contorn ossi alveolar al voltant de la dent absent a través d’una cirurgia de regeneració òssia, un empelt de geniva i, finalment, un implant dental. L’ortodòncia i les facetes aconsegueixen un resultat amb una alineació i una estètica altament satisfactòries.

Volem agrair als pacients tractats per la Dra. Carolina Manresa la cessió desinteressada de les imatges publicades en aquest Abecedari Odontològic, que contribueixen a l’avenç de la docència i la pràctica clínica. Aquesta publicació es fa d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.