Avís legal

 

CAROLINA MANRESA 2018
© Tots els drets reservats

Aquesta pàgina web és titularitat de CAROLINA MANRESA, amb NIF 52599023 R, domiciliada a Pere Mas, 18, 08197, Valldoreix, Catalunya, Espanya, i ha estat creada amb caràcter informatiu i per a ús personal. L’accés i ús de la pàgina per part de qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari des d’aquell mateix moment i implica el coneixement i acceptació sense reserva dels termes descrits a continuació.

Els termes d’aquest avís legal podran canviar amb modificacions de tota mena i ser revisats i/o actualitzats quan CAROLINA MANRESA ho consideri oportú, o amb la finalitat d’adequar-los als canvis normatius i/o tecnològics que hi pugui haver. Les modificacions tindran efecte des del moment en què siguin publicades en aquesta pàgina web.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), li comuniquem que l’accés a aquest lloc web o utilitzar-lo de la forma que sigui, així com la lectura i acceptació d’aquest avís legal, implica l’acceptació de totes i cada una de les presents condicions generals d’ús i de les que, unilateralment, en qualsevol moment, pugui establir CAROLINA MANRESA.

Així mateix, la utilització de determinats serveis implicarà l’acceptació, sense cap reserva, de les normes particulars o instruccions que CAROLINA MANRESA pogués establir en qualsevol moment amb caràcter específic, substitutiu o complementari al de les presents condicions generals.

CAROLINA MANRESA es reserva el dret de modificar l’operativitat del lloc web i podrà dur a terme canvis en aquestes condicions generals en tot moment i sense avís previ.

1. Condicions d’ús

L’accés i ús d’aquesta pàgina web són gratuïts i són responsabilitat exclusiva dels usuaris. Aquest accés no implica l’establiment de relació comercial, professional ni de cap altra mena entre CAROLINA MANRESA i l’usuari.

La prestació dels serveis oferts a la pàgina web tindrà, en principi, caràcter indefinit. CAROLINA MANRESA podrà retirar, temporalment o definitivament, sense necessitat d’avís previ, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereixi a través de la pàgina web. CAROLINA MANRESA advertirà amb la major antelació possible de la fi de la prestació del servei que es pretengui retirar.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis de la pàgina web d’acord amb la llei, el present avís legal, la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. Qualsevol ús que contravingui l’avantdit serà responsabilitat exclusiva de l’usuari, tant respecte a CAROLINA MANRESA com a tercers que puguin veure afectats els seus drets.

L’usuari no emprendrà accions que puguin causar danys a la pàgina web o que puguin inutilitzar-la, sobrecarregar-la o malmetre-la de la forma que sigui. Tampoc durà a terme cap activitat que pugui impedir a la resta d’usuaris l’ús i gaudi normals del lloc web.

Si l’ús que en fa l’usuari contravé el que estableix aquest avís legal, CAROLINA MANRESA podrà impedir l’accés a la pàgina web a l’usuari infractor.

Amb caràcter general, no s’exigeix el registre previ dels usuaris per a l’accés i ús de la pàgina web; sense perjudici d’això, per a algunes funcionalitats exigeix un registre previ de l’usuari que pretengui gaudir-ne. L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades que introdueixi en el registre.

El present avís legal és d’aplicació únicament a la informació recollida en aquesta pàgina web i no és d’aplicació als continguts i/o serveis recollits o prestats des de pàgines web a les quals s’hagi accedit o enllaçat des de la pàgina web de CAROLINA MANRESA.

2. Cookies

L’usuari accepta l’ús de cookies i seguiments d’IPs. L’analitzador de trànsit de CAROLINA MANRESA utilitza cookies i seguiments d’IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, IP i domini de la que prové.

3. Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta pàgina web i els continguts que s’hi recullen estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial. El material contingut en aquesta pàgina web és propietat intel·lectual de CAROLINA MANRESA, dels seus aliats, dels seus col·laboradors o d’institucions a les quals CAROLINA MANRESA estigui afiliada, resultat d’informació pròpia, enllaços amb notícies i articles d’altres pàgines web, o bé constitueix informació, experiències o coneixements extrets d’altres fonts, les quals sempre són citades.

L’accés a aquesta pàgina web no atorga als usuaris cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts ni de la mateixa pàgina web.

Queden expressament prohibits els actes de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació que no hagin estat consentits expressament i per escrit per part del seu titular. No obstant això, respecte de les obres de les quals CAROLINA MANRESA és titular dels drets d’explotació, està permès veure, copiar i imprimir documents i informació recollits en aquesta pàgina web, sempre que:

1. Se’n faci ús citant sempre la font de procedència i l’autor o titular del copyright o amb notes aclaridores sobre la propietat intel·lectual de l’autor.

2. No siguin modificats, alterats, transformats ni tergiversats.

3. No siguin copiats ni distribuïts fora de context o per a ús fora del marc per al qual estan concebuts.

4. Aquest acte no suposi la utilització de la totalitat dels continguts o d’una part que en sigui considerada essencial, sigui en un únic acte o en diversos de diferents.

L’ús que no compleixi aquestes condicions no està autoritzat per CAROLINA MANRESA i queda expressament prohibit.

Les marques, noms comercials, logotips i altres signes distintius que figuren o puguin figurar en aquesta pàgina web són titularitat de CAROLINA MANRESA i estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat industrial. Queda prohibit l’ús o explotació dels signes distintius esmentats. No obstant això, CAROLINA MANRESA permet fer servir els signes distintius dels quals és titular dels drets d’explotació sempre que es faci de manera referencial i lleial, citant sempre CAROLINA MANRESA com a titular d’aquests signes.

Els signes distintius de tercers continguts en aquesta pàgina web podrien estar registrats pels seus titulars respectius i estar protegits per la legislació vigent que resulti d’aplicació. En tot cas, l’usuari haurà d’assegurar-se’n i, quan escaigui, sol·licitar un permís abans de fer-ne ús.

4. Continguts i limitació de responsabilitat

CAROLINA MANRESA revisa la informació i les dades exposades en aquesta pàgina web, però no garanteix que siguin exactes i poden contenir inexactituds o errors. CAROLINA MANRESA està avalada per la confiança de molts clients i duu a terme una feina rigorosa i professional. Desitgem que la informació i les dades publicades en aquesta pàgina web li siguin útils, però no podem assumir la responsabilitat ni les conseqüències derivades de la seva interpretació o ús.

CAROLINA MANRESA no garanteix que l’accés a aquesta pàgina web sigui ininterromput o estigui lliure d’error. CAROLINA MANRESA no serà responsable en cap cas dels perjudicis de qualsevol mena que sorgeixin per l’accés i/o ús d’aquesta pàgina web.

CAROLINA MANRESA tampoc garanteix l’absència de virus o d’altres elements que poguessin causar danys als sistemes informàtics dels usuaris, i no es responsabilitza dels perjudicis que es poguessin produir per aquest motiu.

En cas que s’ofereixin enllaços a pàgines web de tercers, aquests enllaços tindran una finalitat informativa, i no constituiran una invitació a la contractació de productes i/o serveis que poguessin ser oferts a la pàgina web enllaçada. CAROLINA MANRESA no es responsabilitza del contingut de les pàgines web a les quals enllaça ni respondrà dels danys o pèrdues que puguin sorgir per la connexió o per l’ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible a les pàgines web enllaçades. D’altra banda, CAROLINA MANRESA no es fa responsable de les opinions de tercers a les quals es tingui accés des d’enllaços oferts des d’aquesta pàgina web. CAROLINA MANRESA no garanteix el funcionament correcte dels enllaços a altres pàgines web.

CAROLINA MANRESA no té cap obligació de comprovar la licitud dels productes o serveis oferts per tercers a les pàgines web a què s’accedeixi mitjançant hipervincles que mantingui a la seva pàgina web; tampoc tindrà cap responsabilitat per la il·licitud que puguin tenir. Sense perjudici d’això, si CAROLINA MANRESA tingués coneixement efectiu de la seva il·licitud o en tingués dubtes seriosos, ho notificaria a les autoritats competents, d’acord amb la llei. Així mateix, podrà bloquejar de manera cautelar l’hipervincle concret pel qual s’accedeixi a la pàgina web del tercer quan es produeixi una d’aquestes dues situacions, tal com es preveu en l’acord al qual han arribat CAROLINA MANRESA i el tercer, mentre no existeixi resolució de l’autoritat competent que ratifiqui la licitud del producte o servei ofert a la pàgina web enllaçada. Si la resolució de l’autoritat competent determina la il·licitud del producte o servei oferts a la pàgina web enllaçada, CAROLINA MANRESA podrà bloquejar indefinidament l’hipervincle, sense que hi hagi cap mena de dret d’indemnització per aquest concepte.

La creació i ús d’hipervincles des d’altres pàgines web a la pàgina web de CAROLINA MANRESA requerirà el seu consentiment previ per escrit. En tot cas, l’establiment de l’hipervincle no implicarà relació comercial, professional o de qualsevol altra mena entre el titular de l’altra pàgina web i CAROLINA MANRESA.

5. Legislació aplicable i tribunals competents

Els termes i condicions que regeixen aquesta pàgina web estan protegits i subjectes a la normativa espanyola vigent que resulti d’aplicació en cada moment.

Per a la resolució de qualsevol tipus de dubte, controvèrsia, litigi o discrepància que pogués suscitar-se entre l’usuari i CAROLINA MANRESA derivat de l’accés i/o ús d’aquesta pàgina web, se n’acorda el sotmetiment als jutjats i tribunals de Madrid (Espanya).

6. Contacte

Qualsevol usuari podrà posar-se en contacte amb CAROLINA MANRESA, pel motiu que sigui, utilizant els mitjans següents:

Dra. CAROLINA MANRESA
C/ Pere Mas, 18
08197 Valldoreix
Barcelona
+34 686 710 923
smiles@carolinamanresa.com