Skip to main content

Un tribunal de gran rigor, format pels experts Dr. Mariano Sanz, Dr. Cosme Gay-Escoda i Dra. M. Pau Ginebra, concedeix la qualificació cum laude a la doctoranda Carolina Manresa pel treball titulat «Estudio de la correlación entre parámetros histomorfométricos y de valoración de la estabilidad de los implantes. Nuevo método de determinación del BIC basado en imágenes BS-SEM».

La tesi doctoral s’emmarca en el camp de la implantologia, dins d’un projecte encaminat a millorar la predictibilitat clínica dels implants. En la primera part del treball s’estableix un procediment d’anàlisi d’imatges per mesurar el contacte os-implant (BIC) mitjançant una aproximació no subjectiva i sistemàtica basada en imatges de microscòpia electrònica de rastreig amb electrons retrodispersats (BS-SEM). En la segona part, per provar la hipòtesi que els mesuraments d’estabilitat dels implants amb anàlisis de freqüència de ressonància (AFR) es correlacionen amb dades histomorfomètriques (BIC), s’ha dut a terme un experiment en gossos beagle. Finalment, per aclarir l’actualment controvertida relació entre l’AFR i els paràmetres histomorfomètrics, s’ha revisat la bibliografia publicada en aquesta disciplina en les dues últimes dècades.

Membres del tribunal:

Prof. Mariano Sanz
Catedràtic i degà de la Universidad Complutense de Madrid
Director del Máster de Periodoncia e Implantes de la UCM

Prof. Cosme Gay-Escoda
Catedràtic de Patologia Quirúrgica Bucal i Maxil·lofacial a la Facultat d’Odontologia de la Universitat de Barcelona
Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge
Universitat de Barcelona

Prof. Maria Pau Ginebra
Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech
Biomaterials, Biomechanics and Tissue Engineering Group
Dept. Materials Science and Metallurgical Engineering

Tesi doctoral codirigida per:

Prof. José Javier Echeverría García
Catedràtic de Periodòncia de la Universitat de Barcelona
Professor titular d’Odontologia Integrada d’Adults, UB
Director del Màster d’Odontologia Integrada d’Adults, UB
Departament d’Odontoestomatologia
Campus de Bellvitge

Prof. M. Cristina Manzanares Céspedes
Unitat d’Anatomia i Embriologia Humana
Departament de Patologia i Terapèutica Experimental
Universitat de Barcelona
Campus de Bellvitge

D’esquerra a dreta: el Dr. Cosme Gay-Escoda, el Dr. Mariano Sanz, la Dra. Carolina Manresa i la Dra. Maria Pau Ginebra.